Een prachtig boek van Peter Lord ‘Turkeys and Eagles’ beschrijft het verhaal van twee kleine adelaars die door hun ouders in de steek gelaten worden en door honger gedreven nemen ze een sprong in het onbekende… Ze belanden op een grasveld en schrikken een groep kalkoenen op die daar aan het scharelen zijn. Ze worden door de groep opgenomen, en dan rijst de vraag: Ben ik een kalkoen of toch een adelaar? Gebaseerd op een Amerikaanse uitdrukking:

“Het is moeilijk om te zweven met adelaars als je leeft bij kalkoenen.” (It’s hard to soar with the eagles when you live with turkeys).

Met toestemming van Peter Lord vertaald, en exclusief via deze website beschikbaar: Kalkoenen en Adelaars