Een paar jaar geleden heb ik een serie studies geschreven voor onze gemeente (Salem in Wageningen). Deze studies gaan over fundamentele zaken uit het christelijk leven: je fundament, wie is God, antwoord op zonde, vrijheid in Christus, Gods stem verstaan in je leven, vrucht en gaven  van de heilige Geest, enz.

De studies worden zowel in kringverband als individueel verband (of mentoring groepjes) gebruikt. Je wordt uitgedaagd om de diepte in te gaan, maar pretendeert niet om de onderwerpen in zijn geheel te behandelen. Er zijn allerlei werkvormen die je kunnen helpen om verder te gaan. B.v. bij de studie ‘Namen van God’ gebruik ik een serie kaartjes waarop allerlei Namen van God staan (Herder, Koning, Rots, enz) die mensen kunnen kiezen en iets over vertellen. Dit kan evt. herhaald worden bij het onderwerp ‘Aanbidding’ aangezien die de insteek heeft, dat aanbidding een reactie is op iets wat je van God ervaart. Dus als God Koning voor je is, is de vorm van aanbidding die daarbij past…

Introstudie